Πένθιμα ενδύματα χήρας

Κήπος

Λουλούδια

Κατασκευή